Wynajem samochodów Warszawa bez kaucji

Drogi transportowe w magazynie

Drogi transportowe w magazynie

Post by relatedRelated post

Drogi transportowe w magazynie – znaczenie dla przebiegu procesu magazynowania

Na przebieg sprawności i poprawności całego procesu magazynowania ma wpływ wiele czynników, takich jak: wielkość i rodzaj magazynu, fakt wykorzystania urządzeń transportu bliskiego (oraz ich rodzaj) jak również właściwie zaplanowane i odpowiednio przygotowane drogi transportowe w magazynie.
Istnieją odpowiednie przepisy mówiące o tym, chociażby jaką szerokością powinna cechować się prawidłowo przygotowania droga transportowa, czy o właściwym rodzaju załadunku.
Wszystkie wytyczne dotyczące kwestii związanych z drogami transportowymi znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Dotyczą one ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zasady te zostały ujednolicone w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2003 roku.
Zgodnie z tymi przepisami pracodawca powinien zapewnić prawidłowo wytyczone i właściwie oznakowane drogi transportowe, komunikacyjne a także drogi dla pieszych – zgodnie z Polskimi Normami.
Aby prawidłowo wyznaczyć drogi transportowe i we właściwy sposób określić ich parametry należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników.
Należy uwzględnić :
– liczbę użytkowników
– rodzaj urządzeń bliskiego transportu
– rodzaj i wielkość towarów, które będą nimi przemieszczane.

About